Завхан аймагт Улаанбурхан – Улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтанд 8885 иргэн хамрагдаад байна

А.Эрдэнэбаатар, zavkhan.mn
2020 оны 04 сарын 08
Завхан аймагт Улаанбурхан – улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтанд 8885 иргэн хамрагдаад байна
 
Завхан аймагт Улаанбурхан – улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын ажлыг Завхан аймгийн засаг даргын 2016 оны А/104 тоот захирамж, Эрүүл мэндийн газрын даргын А/20 тоот тушаалын дагуу 26 байнгын цэг, 26 явуулын цэг, 10 түр цэгээр 8885 хүнийг дархлаажуулалтанд хамруулж нэмэлт дархлаажуулалтын хамралт 92.9%-тай байна.

Сэтгэгдэл  


Copyrights © 2010-2020, БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.
Gazelle системийг ашиглан бүтээв